登录  
 加关注
查看详情
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

中医中药_养生保健_民间偏方_知识大全

中医 中药 养生 保健 健康 医疗 偏方 易经 八卦 风水 美女图片 淘宝 娱乐

 
 
 

日志

 
 
关于我

广交朋友_相互交流_学习_收集整理_中医偏方_秘方_养生_保健_健康_饮食_知识_打造网络资源共享平台_传播中医养生保健知识。

GACHA精选

【中华字经】只读一篇韵文,便识天下汉字!  

2013-04-22 13:25:11|  分类: 文学荟萃 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |

养生保健 偏方大全 中医中药 健康饮食 妇科验方 奇门秘术 人生哲理
防癌抗癌 糖 尿 病 白发脱发 养生视频 降压降脂 民间医术 易经八卦
中医文化 中医典籍 戒烟限酒 女性健康 减肥瘦身 美容护肤 风水杂谈

 

【中华字经】只读一篇韵文,便识天下汉字! - 汶水澄清 - 中医中药_养生保健_民间偏方_知识大全

 

带导航 日志编辑边框表格 - 汶水澄清 - 中医中药_养生保健_民间偏方_知识大全

【中华字经】只读一篇韵文,便识天下汉字! - 汶水澄清 - 中医中药_养生保健_民间偏方_知识大全

 

 “只学一篇韵文,便识天下汉字”这句话说的似乎大了,但事实的确如此。郑州大学郭保华教授用三年多的时间将4000汉字著成一篇韵文《中华字经》全文共一千句,用字4000无一字相重,涵盖了百科又韵语成章。

 《中华字经》是一种超级识字教材,以四字一句、分门别类、字不重用、韵语连篇的方法编撰而成。全文收录汉字4000个,集识字、组词、习韵、正音、学知于一体,可使普通儿童学习4-6个月掌握一生常用的全部汉字,并经教育部语言文字研究所实验基地、多家幼儿园所验证,经公证处公证,5岁儿童4个月学完《中华字经》,巩固率为74.6%,即2984个字,提高现有识字速度的15-20倍。

 《中华字经》内容囊括了天文、地理、人伦、大道、历史、文化、政治、经济、教育、科技、体育、建筑、山水、动物、花草、果木等五十大门类的知识,犹如一部经典文化小百科。例如:它用144个字写出了5000年的朝代更迭,用64个字描绘了21种文物和世界文化遗产,用156个字表达了91种动物,用40个字写出31种生理器官,用24个字写24种烹饪方法……。就像某些报纸评论一样:“一字可指一物品,一词可指一事件,一句可含一典故,一节可述一历史”。《中华字经》以文载道,孩子在识字的同时获得了终生有益的知识。

 

(注:点击红色标题可听《中华字经》诵读版)

 


1. 中华字经(一):第一课天文


 

qián kūn yǒu xù yǔ zhòu wú jiāng xīng chén mì bù dǒu bǐng zhǐ háng

乾坤有序,宇宙无疆。星辰密布,斗柄指航。

zhòu bái yè hēi rì míng yuè liàng fēng chí xuě wǔ diàn shǎn léi xiǎng

昼白夜黑,日明月亮。风驰雪舞,电闪雷响。

yún téng zhì yǔ lù jié chén shuāng hóng ní xiá huī wù chén báo jiàng

云腾致雨,露结晨霜。虹霓霞辉,雾沉雹降。

chūn shēng xià zhǎng qjū shōu dōng cáng shí lìng yīng hòu hán lái shǔ wǎng

春生夏长,秋收冬藏。时令应候,寒来暑往。


2. 中华字经(一):第二课地理

 

yuǎn gǔ hóng huāng hǎi tián cāng sāng lù dì piāo yí bǎn kuài pèng zhuàng

远古洪荒,海田沧桑。陆地漂移,板块碰撞。

shān yuè wēi é hú pō dàng yàng zhí bèi kuàng yě dǎo sā wāng yáng

山岳巍峨,湖泊荡漾。植被旷野,岛撒汪洋。

bīng chuān dòng tǔ shā mò wò rǎng mù fēng shù sēn yán duō tān guǎng

冰川冻土,沙漠沃壤。木丰树森,岩多滩广。

niǎo fēi shòu zǒu lín qián yǔ xiáng jìng tài hé xié wù zhǒng ān xiáng

鸟飞兽走,鳞潜羽翔。境态和谐,物种安详。

 

3. 中华字经(一):第三课人伦

 

fù mǔ diē niáng méi chǐ nán wàng xjōng dì jiě mèi wēi kùn zhù bāng
父母爹娘,没齿难忘。兄弟姐妹,危困助帮。

gū yí shū jiù qīn qi hù fǎng zhí nán guī shǎo bǔ yù zhuó zhuàng

姑姨叔舅,亲戚互访。侄男闺少,哺育茁壮。

fū qī xiāng jìng mèng yì zāo kāng gé wū lín shě yù shì qiān liàng

夫妻相敬,梦忆糟糠。隔屋邻舍,遇事谦谅。

bó gōng yù pó cí xiàoshàn yǎng zūn péng lǐ yǒu rén yì jūn láng

伯公妪婆,慈孝赡养。尊朋礼友,仁义君郎。

 

4. 中华字经(一):第四课大道

 

xíng fēn shàng xià dào hé yīn yáng yōu míng yǎo miǎo tiān tǐ zhù zhāng

形分上下,道合阴阳。幽冥杳渺,天体著彰。

níng qì wéi jīng jù néng yǐ chǎng suō nóng ér zhì jī wēi xiǎn liàng

凝气为精,聚能以场。缩浓而质,积微显量。

huà jù huàn xū huǎng hū chéng xiàng qiáng gù líng ruò róu yì zhì gāng

化巨幻虚,恍惚成象。强固凌弱,柔亦制刚。

zhōng jí bì fǎn cún xīng qū wáng sè wéi shí zhòng míng yī lǐ wàn fāng

终极必反,存兴趋亡。唯实众名,一理万方。

 

5. 中华字经(一):第五课历史

 

yán huáng èr dì yáo sùn sàn rng yǔ qǐ sì xí miè jié sāng tāng

炎黄二帝,尧舜禅让。禹启世袭,灭桀商汤。

zhōu wǔ fá zhòu hóu liè gè bāng qín huáng jí quán hàn liú chǔ xiàng

周武伐纣,侯列各邦。秦皇集权,汉刘楚项。

dǐng lì gē jù luàn jìn bā wáng nán běi duì zhì fǔ xiǔ suí yáng

鼎立割据,乱晋八王。南北对峙,腐朽隋炀。

zhēn guān zhèng yào wǔ dài xù táng chén qiáo bīng biàn chǐ rǔ jìng kāng

贞观政要,五代续唐。陈桥兵变,耻辱靖康。

yē lǜ wán yán yuán jiàn sòng jiāng zhū lún tài zǔ chóng zhēn diào sàng

耶律完颜,元建宋僵。朱輪太祖,崇祯吊丧。

qīng jūn rù guān dà cén zhù cáng fěn suì pàn zhuó lí yù shè iāng

清军入关,大臣驻藏。粉碎叛卓,犁域设将。

tái wān fù guī shǒu wèi biān fáng yā piàn zhàn zhēng yīng zhàn xiāng gǎng

台湾复归,守卫边防。鸦片战争,英占香港。

wù xū wéi xīn shè huì gǎi liáng xīn hài gé mìng sūn wén sī xiǎng

戊戌维新,社会改良。辛亥革命,孙文思想。

lián méng kàng wō guó gòng liǎng dǎng dìng dū jīng shī rén mín jiě fàng

联盟抗倭,国共两党。定都京师,人民解放。

 

6. 中华字经(一):第六课政治

 

zhōng huá chū fán shuì shī jiàn xǐng jiǔ jiǔ jì mò qiān nián shǐ líng

中华初繁,睡狮渐醒。玖久纪末,千年始零。

hóng yè shèng chāng miào cè bíng yíng zuǒ yòu jiān gù zǒng lǎn tǒng lǐng

宏业盛昌,妙策稟迎。左右兼顾,总揽统领。

nèi qǔ wěn jìn wài jiāo zhì tóng jiē tī guò dù qiè jì hěn měng

内取稳进,外交志同。阶梯过度,切忌狠猛。

liù zéi qī hài jiān shì shěn tīng jiè tān xū xiào jiàn yuē yí xíng

六贼七害,监视审听。戒贪须效,践约宜恒。

biǎn è bāo jì shǎng quàn fá chéng cāo rèn zhí fǔ sāi juān jiù yíng

贬恶褒绩,赏劝罚惩。操刃执斧,塞涓救荧。

shì rú tū qǐ chōu xīn xī píng tú féng xiǎn zhào xiāo yá yú méng

势如突起,抽薪熄平。途逢险兆,消芽于萌。

tiáo xī zhǐ fēn guì zài yòng héng yī fǎ móu zhì guān lì jiē zhèng

调息止纷,贵在用衡。依法谋治,官吏皆正。

 

7. 中华字经(一):第七课经济

 

bì bó qián chāo rǎng duó qí zōngqǐ cái pàn lì jià zhí jūn děng

币帛钱钞,攘夺其宗。企财盼利,价值均等。

wù gōng kāi chǎng zēng fù jiǎn qióng zī chǎn lěi jì shuì lǜ jiā chéng

务工开厂,增富减穷。资产累计,税率加乘。

yín háng dài kuǎn chǔ xù bèi chǒng dǐ yā chāi jiè xún lì bù tíng

银行贷款,储蓄倍宠。抵押拆借,循例不停。

gōng jǐ xū qiú shì huò chōng yíng xiāo shòu mǎi mài kuī chà yú shèng

供给需求,市货充盈。销售买卖,亏差余剩。

zhài quàn gǔ piào bó dǔ shū yíng wén zhuàn suī xǐ diē péi diān fēng

债券股票,博赌输赢。闻赚虽喜,跌赔癫疯。

 

8. 中华字经(一):第八课文化

 

zhū zǐ bǎi jiā kǒng mèng lǎo zhuāng biǎn què líng yī lǔ bān qiǎo jiàng

诸子百家,孔孟老庄。扁鹊灵医,鲁班巧匠。

cài lún bì shēng jiàn zhēn xuán zàng sēng ní jì mò pú sà ren cháng

蔡伦毕升,鉴真玄奘。僧尼寂寞,菩薩忍常。

luó pán xiāo yào zhēn jiǔ liáo shāng pīn pái bō zhū wéi qí má gāng

罗盘硝药,针灸疗伤。拼牌拨珠,圍棋麻纲。

yì jīng lùn yǔ shǐ jì dá chàng hé tú luò shū suàn shù jiǔ zhāng

易经论语,史记达畅。河图洛书,算术九章。

xī sān hóng shuǐ liáo rú píng xiāng shī cí qǔ fù xì jù shuō chàng

西三红水,聊儒瓶厢。诗词曲赋,戏剧说唱。

 

9. 中华字经(一):第九课科技

 

shì guǎn yīng ér kè lóng yí chuán xì bāo sù lěng tuō yǎng hé suān

试管婴儿,克隆遗传。细胞速冷,脱氧核酸。

mài chōng shù mǎ jǐ hé guī fàn wǎng luò tōng xùn chéng kòng yáo gǎn

脉冲数码,几何规范。网络通讯,程控遥感。

qū zhú jiàn tǐng zhōu jì dǎo dàn jī guāng fú shè kǔn bǎng huǒ jiàn

驱逐舰艇,洲际导弹。激光辐射,捆绑火箭。

cè jù xìn hào huán yuán dié bào gēn zōng pín yóu wū rǎn

声纳测距,信号还原。谍报跟踪,贫铀污染。

 

10. 中华字经(一):第十课体育

 

 

 

ào yùn jìng jì táo tài shāi xuǎn kuà yuè duǎn pǎo bèng tiào chēng gān

奥运竞技,淘汰筛选。跨跃短跑,蹦跳撑竿。

tiě bǐng biāo qiāng lěi zú pái lán qì chē lā lì jià shān shǐ fān

铁饼标枪,垒足排篮。汽车拉力,驾舢驶帆。

dāo chuí gùn bàng gōu zhǎo zhàng biān dòng jìng yū huí shuāi jiāo jī quán

刀锤棍棒,钩爪杖鞭。动静迂回,摔跤击拳。

 

11. 中华字经(一):第十一课文物

 

dūn huáng shí kū cháng chéng wěi qiáng qīng tóng jiǎ gǔ lǚ yī shā shāng

敦煌石窟,长城伟墙。青铜甲骨,缕衣纱裳。

hǔ fú yuè jiàn táo mǎ yǒng zàng cǎi c bǎo wèng sī chóu tā xiāng

虎符越剑,陶马俑葬。彩瓷宝瓮,丝绸他乡。

fán ěr sài gōng jīn zì tǎ zhuàng tài jī líng mù bǐ dé jiào táng

凡尔赛宫,金字塔状。泰姬陵墓,彼得教堂。

zì yóu nǚ shén xī là sù xiàng zuì hòu wǎn cān chuàng zào yà dāng

自由女神,希腊塑像。最后晚餐,创造亚当。

 

12. 中华字经(一):第十二课人物

 

tuī xián jiàn cái dǔ mào biàn xing jiào wù xiān zhī shèng sè cóng róng

推贤荐材,睹貌辨行。觉悟先知,圣色从容。

chún pǔ kuān hòu xiá liè jìn zhōng gěng zhí sù yí jīn huái tǎn chéng

纯朴宽厚,侠烈尽忠。耿直肃仪,襟怀袒诚。

chán mèi jiǎo huá jī mǐn huì yǐng xiè dài lǎn duò zhuō bèn lù yōng

谄媚狡猾,机敏慧颖。懈怠懒惰,拙笨碌庸。

yú mèi hú tú hǎn cái zhì cōng xiū sè jū shù jié jiàn hàn xióng

愚昧糊涂,罕才至聪。羞涩拘束,杰健悍雄。

gōng jǐn wèi jù jiān mò chí zhòng jiāo shē ào màn qiè nuò huáng kǒng

恭谨畏惧,缄默持重。骄奢傲慢,怯懦惶恐。

cāi yí guǐ mì wēi yán yì yǒng chāo yì dú jū tián dàn yún níng

猜疑诡秘,威严毅勇。超逸独居,恬淡匀宁。

 

13. 中华字经(一):第十三课果木

 

táo lǐ xìng shì zhī xiān wèi shuǎng yē yòu chéng jú kě yǐn pǐn cháng

桃李杏柿,汁鲜味爽。椰柚橙桔,渴饮品尝。

bō luó gān jú gǎn lǎn bīng láng lí zǎo píng zhā lì lì liú táng

菠萝柑橘,橄榄槟榔。梨枣苹楂,荔栗榴棠。

cāng sōng shòu bǎi chuí liǔ máo yáng huái chūn yú huá shān guì róng zhāng

苍松寿柏,垂柳毛杨。槐椿榆桦,杉桂榕樟。

zōng lǚ níng méng fēng kē zǐ tán

棕榈柠檬。枫棵紫檀。

 

14. 中华字经(二):第一课名人

 

gé lín tóng huà yī suǒ yù yán shā wēng tuō shì fú mó tàn àn

格林童话,伊索寓言。莎翁托氏,福摩探案。

dàn dīng gē dé jiā qiū shí tán péi gēn niú dùn ài yīn sī tǎn

但丁哥德,伽丘十谈。培根牛顿,爱因斯坦。

 

15. 中华字经(二):第二课艺术

 

pí pá qín sè luó chǎ kēng qiāng shēng xiāo wū yè wò dí yōu yáng

琵琶琴瑟,锣镲铿锵。笙箫呜咽,卧笛悠扬。

zhēng yīn bēn fèn suǒ nà gāo kàng zhong ling mi chui lǎ ba zào shǎng

筝音奔奋,唢呐高亢。鐘鈴鳴脆,喇叭歇晌。

jīng hào kuāng lú dǒng yuán xiāo xiāng mǐ fú xiě yì bēi hóng jùn áng

荆浩匡庐,董源潇湘。米芾写意,悲鸿骏昂。

bǐ mò zhǐ yàn biǎn méi yíng bǎng kǎi lì zhuàn kè bēi tiē cǎo kuáng

笔墨纸砚,匾楣楹榜。楷隶篆刻,碑帖草狂。

 

16. 中华字经(二):第三课休闲

 

xiū xián tuì yōu huàn lǜ shòu xiāo jù bīn shū kè yōu xiè huān zhāo

休闲退优,涣虑受逍。拒宾疏客,忧谢欢招。

bǎ zhǎn jiǎng qù yǐ chuáng dú xiǎo yóu jǐng fá dù jì jué xuān xiāo

把盏讲趣,倚床读晓。游景筏渡,迹绝喧嚣。

mào guàn bì zhī mǎng yuán chū tiáo bì lǐng dī cuì luò yè piāo yáo

茂冠蔽枝,莽园出条。碧岭滴翠,落叶飘摇。

xīn di kōng tòu yǎ yuè zhùo zào huī háo zhu jiù jiā jù shū le qī zhū

心底空透,雅座去燥。挥毫主就,佳句抒了。

 

17. 中华字经(二):第四课山水

 

xuán yá qiào bì fēng luán dié zhàng quán pēn lán zhào tuān jí bào dàng

悬崖峭壁,峰峦叠嶂。泉喷岚罩,湍急瀑宕。

xiá gōu tán yuān xī jiàn liú tǎng chí qú yàn bà zhǎo zé ní táng

峡沟潭渊,溪涧流淌。池渠堰坝,沼泽泥塘。

zāi lào yì xiè xùn 0c háo fú zhǎng huái xiè zhì gū jiàn shen tīng huáng

灾涝溢泻,汛潮浮涨。淮泄滞沽,溅滲汀潢。

xiōng yǒng péng pài jīng tāo hài làng xuán wō dài bō jiāo yǔ lián jiāng

汹涌澎湃,惊涛骇浪。漩涡带波,礁屿连江。

 

18. 中华字经(二):第五课建筑

 

tíng xiè lóu gé sì miào diàn láng péng mén bì hù zhàng shì lǜ chuāng

亭榭楼阁,寺庙殿廊。蓬门荜户,丈室绿窗。

fǔ dì bié shù huà dòng diāo liáng tíng yuàn tà bù yǐng píng mù zhàng

府弟别墅,画栋雕梁。庭院踏步,影屏幕障。

chéng chén zǎo jǐng lí ba zhù zhuāng xián duò fú kào píng lán tiào wàng

承尘藻井,篱笆柱桩。舷舵扶靠,凭栏眺望。

 

19. 中华字经(二):第六课军事

 

sù yíng zhā zhài zhěn gē dài dàn shào gǎng róng jiè kuà ruì pī jiān

宿营扎寨,枕戈待旦。哨岗戎诫,挎锐披坚。

shuài qí tǐng bá xùn shì shuai yǎn pán jù jiào jìn qíng zhì hū hǎn

帅旗挺拔,训士率演。磐踞较劲,擎帜呼喊。

gen die che li zhu dǎng zǔ lán xiē xu sāo rǎo wěi zhuāng zhē yǎn

更迭撤离,挡阻御拦。些許骚扰,伪裝遮掩。

shāo zòng jí shì jìng hū shùn zàn tiáo di yu qi

稍纵即逝,竟忽瞬暂。迢递馭騎,靶轰州县。

hào sǔn chóu sì mài lì wěi jiān chèn què sāo rǎo gòu zhù háo qiàn

耗损酬饲,迈历委艰。趁却佯攻,构筑壕堑。

qín dí pò zhèn diào pài qiǎn fǎn gòu xiè fén zhǐ kuī shuǎi jìn yàn

擒敌破阵,调派遣返。垢卸焚址,盔甩烬焰。

e zhuī dǔ jié fú jiǎo quán jiān lìng zhào zhǎn lǚ tuì shuāi wù yàn

遏追堵截,伏剿全歼。另召崭旅,蜕衰勿厌。

diāo bǎo cuī huǐ yōngjǐ táo cuàn fú lǔ jiǎo xiè shèng bài qián yán

碉堡摧毁,拥挤逃窜。俘虏缴械,胜败前沿。

wǎng yǔn kěn fǒu jǔ jué kǎi yàn cǎn zāo xī shēng sù guǒ xí juàn

枉允肯否,咀嚼凯宴。惨遭牺牲,素裹席卷。

fén guān shī nào hún pò qǐn mián huó zhe qí dǎo sǐ zé jì diàn

坟棺尸闹,魂魄寝眠。活着祈祷,死则祭奠。

nin bao fa yue wǒ you bing lian xí dao zhuang qi fuo tuo yi zhuang

您保阀阅,我佑殯殮。檄悼撰讫,佛陀繹传。

lián fèng xùn zhí jiǎng gōng bān xián zǔ zhī chóu bèi fǔ xù shēn qiān

廉奉殉职,奖功颁衔。组织筹备,抚恤申签。

bù shǔ liáo yuán tì lèi shān rán biāo bǐng míng cè xuán shuò càn làn

部属僚员,涕泪潸然。彪炳铭册,炫烁灿烂。

 

20. 中华字经(二):第七课农耕

 

shěng qū shǔ jiāo cūn zhèn tún diàn gēng yún lóu pá bō pǎng jiǎo bàn

省区署郊,村镇屯店。耕耘耧耙,播耪搅拌。

nóng kěn guàn gài yú liè bó chuán chái péng chuī rè mù chù fèn yān

农垦灌溉,渔猎驳船。柴棚炊热,牧畜粪烟。

mó yā jiào shī féi yu lín dàn xué jiāo niào shēn huī mái shǐ qiǎn

膜压窖湿,肥予磷氮。穴浇尿深,灰埋屎浅。

hé miáo yīng suì màn fù téng chán gěng dī jian shu lǒng qí zhai mian

禾苗缨穗,蔓附藤缠。埂堤撿薯,垄畦摘棉。

bi fu bí qí sù bāo zhī jian dào mài gǔ dòu qiáo shǔ zhè wān

蓖麸荸荠,粟苞芝簡。稻麦谷豆,荞黍蔗豌。

bǐ bài suō kē shú jiē jià gǎn kē lì zǐ hé zhū ruǐ jīng gǎn

秕稗蓑稞,秫秸稼秆。颗粒籽核,株蕊茎杆。

jiǎn yā dǎ chà jià jiē chā qiān

剪丫打杈,嫁接插扦。

 

21. 中华字经(二):第八课调味

 

guā guǒ shū cài cōng suàn jiǔ jiāng huí jiāo qín kuí pí jiè là jiàng

瓜果蔬菜,葱蒜韭姜。茴椒芹葵,皮芥辣酱。

yún tái yù sǔn hú lu piáo ráng fān qié mó gu rǔ dàn chún niàng

芸苔芋笋,葫芦瓢瓤。番茄蘑菇,乳蛋醇酿。

diǎn yán shí cù zhi bo tián táng zhēn xiū zhǐ gān yáo zhuàn gāo liáng

碘盐食醋,茲卜甜糖。珍馐旨甘,肴馔膏粱。

pú táo měi jiǔ yù yè qióng jiāng kā fēi yì zhì míng chá shùn cháng

葡萄美酒,玉液琼浆。咖啡益智,茗茶顺肠。

 

22. 中华字经(二):第九课形数

 

diǎn xiàn miàn duàn qiú hú tuǒ yuan líng zhuī léng jiǎo tū āo dǐng jiān

点线面段,球弧椭園。菱锥棱角,凸凹顶尖。

shù piě nà zhé dǒu gǒng cè xián gang wa xíng chao zhǎi lu chuo quān

竖撇捺折,陡拱侧弦。岡窪型槽,窄路綽圈。

mǔ dūn jūn jīn ge sh bai qi cuen li miao měi zhī yì bàn

亩吨钧斤,個拾佰仟。尺寸厘秒,每只亿半。

 

23. 中华字经(二):第十课治学

 

yáo jué xiáo huò shì fēi què duàn fān yìshòu kè kǎo jiū zuān yán

谣决淆惑,是非确断。翻译授课,考究钻研。

wù cuò dān gē yóu yù qǐ gǎn jiào e biān jí yè piān huì gǎo

误错耽搁,犹豫岂敢。校訛编辑,页稿汇篇。

kān gù mí gěng gài zǎi bǎn dēng kān zhuān tí shān jié pǔ biàn liú lǎn

故谜梗概,载版登刊。专题删节,普遍浏览。

 

24. 中华字经(二):第十一课妆扮

 

mù yù jié shēn shū zhuāng qiáo bàn báo dài qīng shī jìng yào jiǎo lián

沐浴洁身,梳妆乔扮。薄黛轻施,靓耀矫莲。

fú juan shì pèi bīn líng xiù duàn zhì líng bìng bó ē nuó nī màn

服絹饰佩,缤绫绣缎。雉翎并勃,婀娜妮曼。

sī liàn jiou lu hǎo wá ā dān zàn tàn chēng sòng wǎn ruò é xiān

私恋旧侣,好娃阿丹。赞叹称颂,宛若娥仙。

qíng tóu xì yīn yù jìng jiàn yuán zhuǎn shí mí xìng kǔ lè nǎo fán

情投系姻,欲净见缘。转识迷性,苦乐恼烦。

 

25. 中华字经(二):第十二课姻缘

 

jiā ǒu hūn pèi zhōng ken yue yǐ zuò méi jiè shào qīng huò jiāo xí

嘉偶婚配,衷垦悦已。做媒介绍,卿获娇媳。

gē sǎo zī xún huǒ bàn cān yì bà mā ēn zhǔn yé nǎi píng pī

哥嫂咨询,伙伴参议。爸妈恩准,爷奶评批。

xù shù mián yán huǎn chí xún mìdān tái káng bānpiān pi chuàn yì

叙述绵延,缓迟寻觅。担抬扛搬,偏僻串艺。

pào zhèn fáng zhái xuān fèi nòng lǐ náo bó dōng qiàng yuè chuī jiào qǔ

炮震房宅,宣沸弄里。铙钹咚呛,乐吹轿娶。

 

26. 中华字经(二):第十三课动物

 

kē dǒu bǎi wěi há má gǔ náng diào ěr qiū yǐn rú chóng mǎ huáng

蝌蚪摆尾,蛤蟆鼓囊,钓饵蚯蚓,蠕虫蚂蟥。

yīng wǔ xué shé mì fēng chuān máng biān fú qī dòng wú tóng yǐn huáng

鹦鹉学舌,蜜蜂穿忙,蝙蝠栖洞,梧桐引凰。

zhī zhū qiān bǔ míng líng zhù liáng qīng tíng zhèn chì jiū péng zhāng bǎng

蜘蛛牵补,螟蛉蛀粮,蜻蜓振翅,鸠鹏张膀。

ōu yīng yàn què hú dié yuān yāng lǐ jì nián jīng wā bàng luó páng

鸥莺燕雀,蝴蝶鸳鸯,鲤鲫鲇鲸,蛙蚌螺螃。

yá é chán yǒng guī luǎn yì huáng wén yíng shǔ yǐ shé xiē shàn mǎng

蚜蛾蝉蛹,龟卵翼蝗,蚊蝇鼠蚁,蛇蝎鳝蟒。

wú gōng dú xiàn xī shuài dēng chuǎng lù bèi hú li xióng bào chái láng

蜈蚣毒腺,蟋蟀蹬闯,鹿狈狐狸,熊豹豺狼。

yuán tí hóu zī tuó fū tǎ tǎng chú xīng pān shāo cí mǔ nì gāng

猿啼猴吱,鸵孵獭躺,雏猩攀梢,雌牡匿冈。

shā zhōu luò tuó xùn jié líng yáng

砂舟骆驼,迅捷羚羊。

 

27. 中华字经(三):第一课司法

 

yù láo jìn zú sī diǎn xíng xiàn mù dì biàn zhèng cái pàn xié duān

狱牢禁卒,司典刑宪。目的辩证,裁判邪端。

cí sòng kū sù hán qū shēn yuān chǎng shì máo dùn pōu céng bāo jiǎn

辞讼哭诉,含屈伸冤。敞释矛盾,剖层剥茧。

méng lóng jì liǎng réng liú xì xián lì lǜ diāng zhuó zhāo huà jiè xiàn

朦胧伎俩,仍留隙嫌。沥滤澱浊,昭划界限。

fáng ài zhēn chá huì lù shì huàn zǔ zhòu xià hu tiǎo xìn wū màn

妨碍侦察,贿赂仕宦。诅咒吓唬,挑衅侮谩。

jī fěng fěi bàng hún è dū yàn zhēn zhuó chān huǎng bāo bì wǔ mán

讥讽诽谤,浑噩督验,斟酌掺谎,包庇捂瞒。

yǔn duò ji jǐng yāng ji cí juàn jiǎn jǔ chá fēng dài bǔ kui wán

陨堕棘阱,殃及祠眷。检举查封,逮捕魁顽。

dǎi tú huài lèi zhēng níng zuǐ liǎn zuò jiān fàn kē jī ná xié bàn

歹徒坏类,狰狞嘴脸。作奸犯科,缉拿协办。

 

28. 中华字经(三):第二课犯罪

 

yāo mó guǐ guài xiōng shà kù yán lè bī háo kuò sōu guā bēi jiàn

妖魔鬼怪,凶煞酷阎,勒逼豪阔,搜刮卑贱。

guǎi jià hái tí kēng mēng yùn cán suō shǐ sǒng yǒng qiāo zhà qī piàn

拐架孩提,坑蒙孕残。唆使怂勇,敲诈欺骗。

dào fěi jié qiè zhēn duo kǎn chi bang kē zha héng zhēng bào liǎn

盗匪劫窃,砧剁剮砍。恃傍苛杂,横征暴敛。

shāo shā lüè qiǎng zāi zāng wū xiàn zǎi nüè yín bà pǐ liè diāo mán

烧杀掠抢,栽赃诬陷,宰虐淫霸,痞劣刁蛮。

xiá nì chāng jì róu lìn bìn huán wěi xiè fù guǎ tú lù bì zhǎn

狎昵娼妓,蹂躏鬓鬟,猥亵妇寡,屠戮毙斩。

máng shēn yòu yǐn dào zhì hūn àn sì bì nú duǒ bì yuàn chì zé qiǎn

氓绅诱瘾,倒置昏暗,伺婢躲避,怨斥责谴。

xù ōu zī huò bì huì fàn làn tōu lòu jiǎ mào wàng fàn mù juān

酗殴滋祸,弊秽泛滥,偷漏假冒,妄贩募捐。

tì qiú kǎo wèn kuǐ lěi fū yǎn jiǎo xìng ráo shù qī gào shè miǎn

剃囚拷问,傀儡敷衍,侥幸饶恕,期告赦免。

liào kào láng dāng chàn huǐ yǐ hàn cōng huāng shī cuò xú duó pǔ tuán

镣铐锒铛,忏悔已憾,匆慌失措,徐踱圃团。

chóu chú pái huái páng huáng bù tiān jiǒng chóu mei xù lún tuí gǒu chuǎn

踌躇徘徊,彷徨怖添,焦愁霉绪,沦颓苟喘。

shī zǎo qū huí máo cè chòu biàn cháo jìn guì bài shú zuì xiàng shàn

虱蚤蛆蛔,茅厕臭便。朝觐跪拜,赎罪向善。

 

29. 中华字经(三):第三课仪容

 

lóng jīng fèng yǎn xiù méi xié wān yīng kǒu yǐ xiào yè zhi rong xiàn

龙睛凤眼,秀眉斜弯。樱口怡笑,胭脂融现。

shū é tán sāi xing móu xiāng qiàn chang niu wu jie jiǒng huǎng biàn

舒额弹腮,惺眸镶嵌。嫦妞妩睫,炯奕幌辫。

áo bí dān qiào zhuì ěeshuāng huán qiàn shǒu ǒu bì ruǎn jǐng xuē jiān

敖鼻单翘,坠耳双环。纤手藕臂,软颈削肩。

wū fà bǐ tún sū xiōng yāo jiān xiū tuǐ fù qū gōng jiǎo tíng zhàn

乌发比臀,酥胸腰间,修腿负躯,弓脚婷站。

 

30. 中华字经(三):第四课婚嫁

 

jiǎn tiē chéng sòng zú lǎo shěn xù gǎn fù yāo qǐng zhù hè qìng xǐ

柬贴呈送,族姥婶婿。赶赴邀请,祝贺庆禧,

kòu shǒu jū gōng suí sú qiān xǐ dīng zhǔ qīn péi bèi fèn ǎi dī

叩首鞠躬,随俗迁徙,叮嘱钦陪,辈份矮低。

shù niè jì sì kūn zhòng shēng zǐ niǔ niē jú cù juè jiàng léng bì

庶孽继嗣,昆仲甥姊,扭捏局促,倔犟楞毖。

shān yuàn bīn páng zhāi fēi jǐn bì dài bì bǐng huī wèi màn mí

栅苑濒旁,斋扉紧闭,戴璧秉圭,诙慰漫弥。

wú nǐ ǎn tā zán mén miǎn hóng yuàn chen nuò zhū è wéi nì

吾你俺她,咱们谁替,弘愿逞诺,朱厄违逆。

shǔ jù xuàn tóng rán zhú qià yú bā wū xiāo mèi bi mu jiāo qi

曙炬眩彤,燃烛洽娱,巴巫宵寐,牝牡胶漆。

rèn shēn pēi tāi ǒu tù miǎn xi tè shū gòng xiàn yǒng xiǎng xūn yù

妊娠胚胎,呕吐娩嬉。特殊贡献,永享勋誉。

 

31. 中华字经(三):第五课育儿

 

pàng shòu xiǎo nān xiù tiǎn shǔn xī zuò mō gǔn pá nin hàn lín lí

胖瘦小囡,嗅舔吮吸。坐摸滚爬,泞汗淋漓。

rú líng pìdūn bēng chà róng niè xié wà chèn kù féng rèn liao bi

孺龄屁蹲,绷衩溶涅。鞋袜衬裤,缝纫缭敝。

diàn tǎn rù liàng shài xǐ gēng tì guà fú kan zì wǎn xiù zhuó dí

毡垫毯褥,晴晾晒洗。褂袱肮渍,挽袖濯涤。

sǎ sǎo tīng chú cā mǒ zhuō yǐ pù gài péng ding chui pò diū qì

洒扫厅除,擦抹桌椅,铺盖篷订,粹粕丢弃。

dǎo jǔ dūn dèng jīng yíng bō lílǚ shē béng gòu qín jiǎn mian lì

蹈矩墩凳,晶莹玻璃。屡赊甭够,勤俭勉励。

 

32. 中华字经(三):第六课幼教

 

yī èr mó fǎng sān sì yùn yi wǔ liù miáo huì qī bā pì yù

壹贰摹仿,叁肆韵谊,伍陆描绘,柒捌譬喻。

yòu zhì zǎo qiào wán shuǎ liàn xí yín yǒng bèi sòng shú sì pǔ lǚ

幼稚早窍,玩耍练习,吟咏背诵,熟似谱吕。

sháo nǔ zhàng dú zhūn huì zhāo xī tóu nǎo rèn niàn zhù xiao zhai xī

韶努仗牍,谆诲朝夕。头脑认念,住校再析。

kuā jiǎn dòu chàng ò qiàn suǒ xī fù yǔ lào shàn wèi hǒng guāi dí

夸诀逗倡,哦欠所悉,付与酪膳,喂哄乖嫡。

miǎo miè chǔn zhé dǒng miù huò dài zī zhì fú něi cuō tuō zhì yì

藐蔑蠢哲,懂谬惑殆。孜挚弗馁,磋砣窒肄。

 

33. 中华字经(三):第七课养殖

 

jī yā bào qún zhū zǎi mǎn quān lǘ luó kěn pō quǎn gǒu hù àn

鸡鸭抱群,猪仔满圈。驴骡啃坡,犬狗护岸。

yú biē xiā xiè māo tù é cán xuán rào yīng gē āi gū hè yàn

鱼鳖虾蟹,猫兔鹅蚕。旋绕鹰鸽,哀孤鹤雁。

jiù jū hǎn zōng xùn dú zhà huàn chú xīng pān shāo cwèi yú dàn

厩驹罕鬃,驯犊乍唤。雏猩攀梢,雌猬隅诞。

 

34. 中华字经(三):第八课烹饪

 

dōng jiē cǎi gòu bàng chèng ròu xiàn pú yì gù yōng shì mǔ pìn huàn

东街采购,磅秤肉馅,仆役雇佣,侍姆聘换。

zhǎng sháo lú zào liào duī chú guǎn tūn yē dié yǎo diāo chī jī chán

掌勺炉灶,料堆厨馆。吞噎喋咬,叼吃饥馋。

hōng bèi lào kàng huì chǎo zhuó shuàn xūn liū kǎo zhà dùn zhǔ lǔ yān

烘焙烙炕,烩炒灼涮。熏溜烤炸,炖煮卤腌。

mēn bào liáo tàng pēng zhēng áo jiān fēng huàn pō yùn jiào zuì hān

焖爆燎烫,烹蒸熬煎。烽焕泼沏,酝酵醉酣。

hūn xīng fèi pú huá nèn dù gān lóng tì gāo zhǒu zhān rùn nuò wán

荤腥肺脯,滑嫩肚肝。笼屉羔肘,粘润糯丸。

jīng gāo mó jiǎo xī zhōu chóu fàn yi chong hueng tuon yóu jìn wen mán

粳糕馍饺,稀粥稠饭。饴粽馄饨,油浸溫馒。

mí fèi gēng jiǔ shí jing píng bàn è zé cū cāo bǎo tī nì xián

糜费羹灸,什迤及辍6鲈翊植冢ヌ弈逑獭

qǐ gài chù tǎo kuì sōu rèn jiàn

乞丐处讨,馈馊饪饯。

 

35. 中华字经(三):第九课花草

 

lán hé jú méi sì jì fēn fāng qí huā yì huì yàn lì róng yāng

兰荷菊梅,四季芬芳。奇花异卉,艳丽荣秧,

dù juān qì xuè fú róng jí xiáng mò lì fù yù méiguī cì máng

杜鹃泣血,芙蓉吉祥。茉莉馥郁,玫瑰刺芒。

guīpíng pǔ lái yīn fēikuī wù fāng qiáng wēi piān xiān pú hé wèi máng

坪埔莱茵,菲窥坞坊。蔷薇翩跹,莆菏蔚茫。

bā jiāo pú shàn bān zhú miè kuāng fān rú ǎi lán chì sháo zhēn xiàng

芭蕉蒲扇,斑竹篾筐。藩茹蔼蓝,赤芍榛橡。

hāo wěi yíng shan tan ying róng ang yùn dì jiá xīn bèi lěi lín láng

蒿苇蔫苫,昙萤茸盎。蕴蒂荚芯,蓓蕾琳琅。

 

36. 中华字经(三):第十课生理

 

qiāng táng zāng fǔ pí shèn suǐ dǎn chún sǎng hóu lóng lú jiá hái quán

腔膛脏腑,脾肾髓胆,唇嗓喉咙,颅颊骸颧。

jǐ zhuī tiǎn fù yì dǔn kuàng jiǎn gāng kuà qí zhǐ bó yè xī wàn

脊椎腆腹,臆盹眶睑。肛胯脐趾,脖腋膝腕。

gē bo yong chí jìng zhī dǒu chàn yá qǔ zhòu fū fáng biāo rǒng zhàn

胫肢抖颤,胳膊臃弛。牙龋皱肤,肪膘冗绽。

 

37. 中华字经(三):第十一课疾病

 

hān shǎ chī dāi lóng yǎ tān huàn gē da dòu zhěn nóng chuāng tū xuǎn

憨傻痴呆,聋哑瘫痪。疙瘩痘疹,脓疮秃癣。

lài jiè sāo yǎng bā hén yù quán zhēn ckuì zhàng nüè zhí yān

癞疥搔痒,疤痕愈痊。帧频催聩,瘴疟殖阉。

cuì yōng zhì lì biě bì qué shàn xié lèi téng tòng pán jī jìng luán

瘁痈痔痢,瘪痹瘸疝。胁肋疼痛,盘肌痉挛。

wèi yí kuì yáng páng guāng jūn zhān à zī qīn lüè wēn yì kuò sàn

胃胰溃疡,膀胱菌沾,艾滋侵略,瘟疫扩散。

zhǒng liú ái zhèng láo bèi pí juàn jǐng tì jí bìng zhěn yàng yù huàn

肿瘤癌症,劳惫疲倦,警惕疾病,诊恙预患。

 

38. 中华字经(四):第一课心理

 

kāng kǎi yú kuài xiá ài chóu chàng fèn nù chóu qiú hèn mèn bi ē dū nang

慷慨愉快,狭隘惆怅,愤怒仇恨,闷憋嘟囔。

wěi mí qiáo cuì jiù qiàn yì yàng lián mǐn cán kuì chuāng cè qī liáng

萎靡憔悴,疚歉抑怏,怜悯惭愧,怆恻凄凉。

zēng fèn ào huī qiāo diàn jǔ tǎng tǎn tè chù jìwǎn chén guàn yāng

憎忿懊恢,悄惦沮惝,忐忑怵悸,惋忱惯央。

 

39. 中华字经(四):第二课器物

 

téng là yìn shuā zèng jì yóu jiàn běn chuō yìng dìng qì hán zhá jiān

誊蜡印刷,赠寄邮件,本戳硬钉,契函札笺。

suǒ xiè zhàng bù jì cì dié hàn yào shi niǔ kòu dōu dài wéi lián

琐屑账簿,济赐牒翰,钥匙纽扣,兜袋帷帘。

hé tào xiāng guì wǎ guàn yú tán lǎn gāng zào jù bēi kuài dié wǎn

盒套箱柜,瓦罐盂痰,缆缸皂具,杯筷碟碗。

zhàng màn xuē mào zhěng qí guà shuān hú guō pén tǒng qì mǐn xiá tán

帐幔靴帽,整齐挂拴,壶锅盆桶,器皿匣坛。

tiáo zhǒu lā jī kuàng zhé méi tàn jiá dāng ǎo páo lǒu jiù dēng sǎn

笤帚垃圾,矿蛰煤炭,夹裆袄袍,篓臼灯伞。

qiān jiǎo bàng niǔ gàng chā biǎo liàn pīng pāng huǎng tóng xiē chú tán chuán

钎铰镑钮,杠叉表链,乒乓晃瞳,楔橱檀椽。

shān hú bèi ké mǎ nǎo jiǎn fán liú yáo líng lóng mù ruì yūn xuàn

珊瑚贝壳,玛瑙碱矾,琉瑶玲珑,睦瑞晕眩。

luó wén bò jī sù gāo mù shuān zhuì tuó jiā suǒ huō quē bó bǎn

箩纹簸箕,溯篙暮栓,赘驮枷锁,豁缺舶舨。

xī qí è qiào pà ái hè yǎn pēng cí lì chá luǒ duǒ pī zhuān

犀鳍鳄鞘,帕皑褐奄,砰磁砾碴,裸垛坯砖。

 

40. 中华字经(四):第三课服饰

 

qún shān guān jīn hún fǎng róng xù zhuì zhòu fù tāo zōng wěi jiǎo dì

裙衫纶巾,混纺绒絮,缀绉缚绦,综纬绞缔。

kuàng zhǎn qiàn zhào jìng shì yìng zī mó yàng jun4 qiào xián shū líng lì

框展倩照, 镜示映姿 ,模样俊俏,娴淑伶俐。

liáo zǎo shù huàn sà miǎn cǎi lǚ zhēng qiáo chǒu kàn zhān cǎi zhǎ mī

潦澡漱浣,飒冕踩履,睁瞧瞅看,瞻睬眨眯。

dīng miáo piē zhǔ xiàn mù dù jí máng gǔ xiā dèng qì wèi yè yí

盯瞄瞥瞩,羡慕妒嫉,盲瞽瞎瞪,迄未谒颐。

 

41. 中华字经(四):第四课山野

 

kù cāng xún luó zhòng yù fǔ kàn yì ān zhòu dùn shā nà jìn yuán

库仓巡逻,重峪俯瞰,驿鞍骤遁,刹那近垣。

kǎn kě qí qū chà jìng wān yán zūn yú guǐ zhé guàng áo jun4 diān

坎坷崎岖,岔径蜿蜒,遵逾轨辙,逛遨峻颠。

xiá zhuó bì cān zhá zhù bīn pàn qiān mò liáo kuò zū lìn chóu diàn

辖琢篦参,闸贮滨畔 ,阡陌寥廓,租赁畴佃。

pào mò péng zhàng suì qià fá hàn pì guà kān yú céng bù wèi bān

泡沫膨胀,岁恰乏旱,辟卦堪舆,曾埠位般。

hēng jué bīn bīn zhòu yì jun4 juān yá xiàng wǔ chù jiāng shéng kē bàn

亨爵彬斌,胄裔隽娟,衙巷怃畜,缰绳磕绊。

 

42. 中华字经(四):第五课灾难

 

pī lì guàn xiāo jī chǔ yū yān shà zhuàng bēng tā yáo ān dùn tián

霹雳贯霄,基础淤淹,厦幢崩塌,窑庵囤填。

yì guō qīng fù gū kuǎ suì hán qiú yǒng shè tāo bó ào qí xián

邑郭倾覆,箍垮隧涵,泅泳涉滔,渤澳淇涎。

lòu zhàn diāo shū fèi lóng jī yán yá hé jié kū zhā zǐ sào shān

陋栈凋枢,废窿畸檐,涯涸竭枯,渣滓臊膻。

lǐn liè āi xū chì cōng jun4 shān tíng cháo bèng liè jiǎng wéi wāi tān

凛冽埃墟,炽囱竣煽,廷巢迸裂,桨桅歪坍。

 

43. 中华字经(四):第六课诠注

 

bèng wèi jī tǒng chù rì sǒng yì zěn me xī zǎ fǔ zuǒ dá yì

泵谓唧筒,矗日耸屹,怎么晰咋,辅佐答翊。

lì lín zhù dào qì jí nǎi bì shà quán é qǐng cì kě jiào yì

莅临注到,砌级乃陛,霎诠俄顷,次可叫翌。

dǔ lù shèn hěn wěn zòu wú bǐ xiá cī duì diàn lìn sè chǎn xī

笃录甚很 ,紊奏芜鄙,暇疵兑玷,吝啬阐惜。

zhēng è yà chà jǐn gāi xìng wéi wù wō nuǎn qín huì shuò wàng xī

怔愕讶诧,仅该姓惟,鹜窝暖禽,晦朔旺汐。

cǐ zhè còu tuǒ gāi gū jù jì jīng wù jǐn shèn cí suí jí lí

此这凑妥,赅估俱既,兢晤谨慎 ,茨遂蒺藜。

 

44. 中华字经(四):第七课冶炼

 

qián dìng dù duàn róng zhù yě liàn jù cuò záo páo qiāo chú gǎo chǎn

钳锭镀锻,熔铸冶炼,锯锉凿刨,锹锄镐铲。

zhá niè jiàn máo fēng bǐ dùn xiān lián cāng xiù shí cuì mó mǎo hàn

铡镊键锚,锋匕钝锨,镰舱锈蚀,淬磨铆焊。

 

45. 中华字经(四):第八课语音

 

hē chì páo xiāo fēn fù dī gū jī lǐ wa lā luō suō lào dāo

呵叱咆哮,吩咐嘀咕,叽哩哇啦,啰嗦唠叨。

hēng chī qī zhā yān tuò ké sòu āi yō hēng hā xiào hǒu háo táo

哼哧嘁喳,咽唾咳嗽,哎哟哼哈,啸吼嚎啕。

sī wēng liáo huá xī rǎng èn hēi yī ya ā nǎ pí liě yàn shēn

嘶嗡嘹哗,嘻嚷嗯嘿,咿呀啊哪,啤咧唁呻。

cháo wěn āi shá duō mī zhuó fèi chī shì pēi pā bei yí guāng lāng

嘲吻唉啥,哆咪啄吠,嗤嗜呸啪,呗咦咣啷。

lou kē níng guā ō cáo zé yì wō dā ma gā

喽嗑咛呱,噢嘈啧呓,喔嗒嘛嘎。

 

46. 中华字经(四):第九课动作

 

tāo wā jué kōu jiē pāi zhuā àn jiū qiā kǎ wò lún pī nǐng bān

掏挖掘抠,揭拍抓按,揪掐卡握,抡劈拧扳。

cuō róu kāi shì fú liáo tuō dǎn lǒng jiā kuò lǒu bā náo zhǎo jiǎn

搓揉揩拭,拂撩拖掸 ,拢挟括搂,扒挠找拣。

chāo lāo cuō pěng pāo rēng zhì guàn lèi dǎo chuí zá tǒng pū qiào xiān

抄捞撮捧,抛扔掷掼,擂捣捶砸,捅扑撬掀。

sī zhuài zhèng chě bó zhuō zòu niǎn nuó āi dā yè liào diào zhǔ chān

撕拽挣扯,搏捉揍撵,挪挨搭掖,撂掉拄搀。

xié cuò sǒu zhěng gǎo diān yī hàn duō lǔ līn zǎn è táng shāo tān

携挫擞拯,搞掂揖捍,掇掳拎攒,扼搪捎摊。

bìn pēng jué chuāi yà nǐ sǎng yuán niù bāi hàn shè niān mǔ niǎn shàn

摈抨抉揣,揠拟搡援,拗掰撼摄,拈拇捻擅。

chá chēn èn jié chè bèn zhá niǎn qiāo yǒng bǒ duò cèng tī tà cuān

搽抻摁拮,掣夯轧碾,跷踊跛跺,蹭踢蹋蹿。

pā tí zào zhǒng tàng huì chán yàn

趴蹄躁踵,趟讳谗谚。

 

47. 中华字经(四):第十课地名

 

jīn hù yú shǎn diān lǒng shǔ qián yuè mǐn shà zhèn jīng wèi zhè gàn

津沪渝陕,滇陇蜀黔,粤闽厦圳,泾渭浙赣。

è pí wǎn huī jì wēi hán dān qí zhēn yú liáo sū háng zhèng biàn

鄂毗皖徽,冀偎邯郸,祁臻虞辽,苏杭郑汴。

lán qìn zhāng fén mì yí pǔ shàn yí dǎi lì dòng xiōng nú miǎn diàn

澜沁漳汾,泌沂浦汕,彝傣傈侗,匈奴缅甸。

 

48. 中华字经(四):第十一课类词

 

zhī hū zhě yě yī xū xī yǐ qiě yòu yān zāi ba ma yù ne

之乎者也,噫嘘兮矣,且又焉哉,吧吗吁呢。

yāo wǔ yǒu sì fàn yín chǒu yǐ bǐng gēng rén guǐ gàn zhī jīn xī

夭午酉巳,犯寅丑乙,丙庚壬癸,干支今昔。

zhōng yǎo liàng jiè duì fù xún shì zhóu dàng fú sōu lún duǒ chá jì

盅舀辆届,队副旬式,轴档幅艘,仑朵茬剂。

zhà suō què bāng tǎng cháng qiáo chǐ huáng chāng shǐ zào zuó mào xùn dí

榨梭榷梆,倘偿侨侈,簧猖矢噪,昨贸逊迪。

tā lèng jiū pèi mǒu shì yǐn nì jiǒng pò nài nài bà chù liǎo qí

她愣纠沛 ,某誓隐匿,窘迫耐奈,罢黜瞭歧。

chè zhào shuò suì cuàn hé kān yì tuì máo shǔ pō fú guì zhàn xǐ

彻肇硕祟,篡阂勘诣,褪髦属颇,凫刽蘸铣。

zhì chéng shì jiè rèn rǔ chè xī

秩丞适藉 ,韧汝澈熙。

 

49. 中华字经(四):第十二课化学

 

jiǎ nà gài lǚ xīn gāng xī qiān gan tī zhě wū gè bèi bó fán

钾钠钙镁,铝锌锡铅,钢锑锗钨,铬镍铂钒。

péng guī liú huáng gǒng běn měng tàn qīng qíng hàifú lǜ fēn nǎi ān

硼硅硫磺,汞苯锰碳,氢氰氦氟,氯氛氖氨。

cù fǔ méi liú xī quē tīng wán xī shēn xiù léi fēn tài tóng quán

簇釜酶馏,烯炔烃烷,硒砷溴镭,酚酞酮醛。

 

50. 中华字经(四):第十三课姓氏

 

dèng wú zhào wèi péng hú yáo hán cuī gǒng shàng rèn ōu fù xiāo fán

邓吴赵魏,彭胡姚韩,崔巩尚任,欧傅肖樊。

céng jiǎng cáo lì féng yóu lú yuán xuē gōu niè kòu mò shěn jué pān

曾蒋曹厉,冯尤卢袁,薛勾聂寇,莫沈矍潘。

lài yù chù zōu huò yīn qiāo tán xíng jiǎ xiāo páng lóu cóng lí luán

赖裕触邹,霍殷锹谭,邢贾萧庞,娄丛黎栾。

hè rùn wéi gū mù xù jí huán dòu gōng qiū hǎo kuàng zhái wèi ruǎn

赫闰韦辜,穆旭籍桓,窦龚邱郝,况翟尉阮。

yǎng rǎn huì jìn shào móu xīn wǎn chún lù mǐn lǎng gě yí méi yán

仰冉惠靳,邵牟欣婉 。淳禄闵朗,葛夷枚闫。

fǔ jī chéng zāng tuò bá xuān yuán

甫稽澄臧,拓跋轩辕。

带导航 日志编辑边框表格 - 汶水澄清 - 中医中药_养生保健_民间偏方_知识大全

        带导航 日志编辑边框表格 - 汶水澄清 - 中医中药_养生保健_民间偏方_知识大全                                 闲人SGM

明星美女

靓丽模特

性感诱惑

欧美风情

人体艺术

美女写真

两性世界

禁播视频

休闲娱乐

艺术欣赏

旅游风光

花卉盆景

天下奇观

新闻聚焦

电脑知识

投资理财

社会万象

经济关注

生活百科

博客技巧

淘宝分享

淘宝频道推荐:综合频道  商城频道  电器城频道  家装频道  秒杀频道  数码频道   

美容频道  饰品鞋包频道   女人频道   男人频道   特卖频道   淘宝品牌  淘宝团购

日志 淘宝推荐 双排 无底色滚动图文表格(2)120*120 - 汶水澄清 - 中医中药_养生保健_民间偏方_知识大全

带导航 边框表格 - 汶水澄清 - 中医中药_养生保健_民间偏方_知识大全

诚邀您加汶水澄清为博友!

 

日志 淘宝推荐 双排 无底色滚动图文表格(2)120*120 - 汶水澄清 - 中医中药_养生保健_民间偏方_知识大全

¥59

日志 淘宝推荐 双排 无底色滚动图文表格(2)120*120 - 汶水澄清 - 中医中药_养生保健_民间偏方_知识大全

¥75.6

日志 淘宝推荐 双排 无底色滚动图文表格(2)120*120 - 汶水澄清 - 中医中药_养生保健_民间偏方_知识大全

¥58

日志 淘宝推荐 双排 无底色滚动图文表格(2)120*120 - 汶水澄清 - 中医中药_养生保健_民间偏方_知识大全

¥88.78

日志 淘宝推荐 双排 无底色滚动图文表格(2)120*120 - 汶水澄清 - 中医中药_养生保健_民间偏方_知识大全

 ¥59

日志 淘宝推荐 双排 无底色滚动图文表格(2)120*120 - 汶水澄清 - 中医中药_养生保健_民间偏方_知识大全

 ¥58

日志 淘宝推荐 双排 无底色滚动图文表格(2)120*120 - 汶水澄清 - 中医中药_养生保健_民间偏方_知识大全

 ¥78.72

日志 淘宝推荐 双排 无底色滚动图文表格(2)120*120 - 汶水澄清 - 中医中药_养生保健_民间偏方_知识大全

 ¥138.65

日志 淘宝推荐 双排 无底色滚动图文表格(2)120*120 - 汶水澄清 - 中医中药_养生保健_民间偏方_知识大全

¥99.48

日志 淘宝推荐 双排 无底色滚动图文表格(2)120*120 - 汶水澄清 - 中医中药_养生保健_民间偏方_知识大全
¥159.6
日志 淘宝推荐 双排 无底色滚动图文表格(2)120*120 - 汶水澄清 - 中医中药_养生保健_民间偏方_知识大全
¥38
日志 淘宝推荐 双排 无底色滚动图文表格(2)120*120 - 汶水澄清 - 中医中药_养生保健_民间偏方_知识大全
¥49
日志 淘宝推荐 双排 无底色滚动图文表格(1)120*120 - 汶水澄清 - 中医中药_养生保健_民间偏方_知识大全
¥60
日志 淘宝推荐 双排 无底色滚动图文表格(2)120*120 - 汶水澄清 - 中医中药_养生保健_民间偏方_知识大全
¥79
日志 淘宝推荐 双排 无底色滚动图文表格(2)120*120 - 汶水澄清 - 中医中药_养生保健_民间偏方_知识大全
¥69
日志 淘宝推荐 双排 无底色滚动图文表格(2)120*120 - 汶水澄清 - 中医中药_养生保健_民间偏方_知识大全
¥66
日志 淘宝推荐 双排 无底色滚动图文表格(2)120*120 - 汶水澄清 - 中医中药_养生保健_民间偏方_知识大全
¥58
日志 淘宝推荐 双排 无底色滚动图文表格(2)120*120 - 汶水澄清 - 中医中药_养生保健_民间偏方_知识大全
¥79.2

 

  评论这张
 
阅读(286)| 评论(0)

历史上的今天

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2018